Programma’s

Programma/product

Baten

Lasten

Onttrekking reserves

Toevoeging reserves

Vrijval reserves

Saldo

Bestuur en dienstverlening

14.275

68.385

2.021

1.329

0

-53.418

Raad

0

4.597

0

0

0

-4.597

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

360

7.133

0

0

0

-6.774

College

431

4.667

0

0

0

-4.236

Gebieden

0

17.393

21

0

0

-17.372

Dienstverlening (frontoffice)

12.855

22.588

0

0

0

-9.733

Burgerzaken

629

12.006

2.000

1.329

0

-10.706

Uitkering deelgemeenten

0

0

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

7.544

133.095

673

0

0

-124.878

Veilig

1.722

35.578

673

0

0

-33.184

Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid

4.751

59.678

0

0

0

-54.926

Handhaven wet- en regelgeving

1.071

37.839

0

0

0

-36.768

Verkeer en Vervoer

147.009

149.297

3.488

0

0

1.200

Stedelijke bereikbaarheid

1.315

12.105

1.477

0

0

-9.313

Parkeren

94.567

67.611

30

0

0

26.986

Duurzame mobiliteit

51.128

69.581

1.981

0

0

-16.473

Economische Zaken

1.900

26.069

1.654

1.188

0

-23.703

Economie

-1

23.391

1.654

1.188

0

-22.926

Markten

1.901

2.678

0

0

0

-777

Onderwijs

58.494

184.861

4.052

0

0

-122.315

Onderwijshuisvesting

193

70.068

3.500

0

0

-66.375

Onderwijsbeleid

58.301

114.793

552

0

0

-55.940

Cultuur, sport en recreatie

5.364

212.993

1.655

0

0

-205.974

Cultuur

0

127.604

500

0

0

-127.104

Sport en Recreatie

5.364

85.389

1.155

0

0

-78.869

Volksgezondheid en zorg

33.882

618.078

800

10.000

0

-593.396

Openbare gezondheidszorg

13.040

17.941

0

0

0

-4.901

Zorg jeugd

1.870

239.090

0

0

0

-237.220

Zorg volwassenen

18.972

361.047

800

10.000

0

-351.275

Werk en inkomen

512.243

742.722

58.241

0

0

-172.238

Werk

13.083

124.321

1.000

0

0

-110.238

Inkomen

499.160

618.400

57.241

0

0

-61.999

Maatschappelijke Ondersteuning

10.451

144.285

600

0

0

-133.234

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

1.518

48.126

100

0

0

-46.508

Maatschappelijke Participatie en Activering

7.857

26.403

500

0

0

-18.046

Armoedebestrijding

1.076

69.756

0

0

0

-68.679

Beheer van de stad

229.434

349.770

7.736

8.000

0

-120.600

Afvalinzameling

141.377

101.434

340

0

0

40.283

Reiniging

1.260

44.720

0

0

0

-43.460

Riolen en gemalen

70.014

60.003

0

0

0

10.011

Wegen en Openbare Verlichting

3.687

92.330

7.213

8.000

0

-89.430

Water en Groen

13.096

51.284

183

0

0

-38.005

Stedelijke inrichting

21.523

93.179

30.629

0

0

-41.027

Vergunningen en toezicht

16.697

25.931

8.306

0

0

-929

Ruimte en wonen

3.263

19.668

3.984

0

0

-12.422

Milieu

1.064

37.579

17.864

0

0

-18.651

Duurzaam

500

10.000

475

0

0

-9.025

Ruimtelijke ontwikkeling

199.321

205.268

46.293

0

0

40.346

Gebiedsontwikkeling

5.797

69.152

31.047

0

0

-32.308

Grondzaken

68.637

80.139

12.437

0

0

935

Erfpacht

28.131

9.187

0

0

0

18.944

Commercieel vastgoed

51.347

33.391

1.534

0

0

19.490

Maatschappelijk vastgoed

35.027

33.599

1.276

0

0

2.705

Projectmanagement en engineering

10.380

-20.200

0

0

0

30.581

Algemene middelen

1.971.289

39.017

10.264

64.853

89.039

1.966.722

Belastingen

277.740

18.545

0

0

0

259.195

Beheer algemene middelen

1.590.660

21.571

0

47.324

89.039

1.610.803

Deelnemingen

107.577

10.158

1.141

0

0

98.559

Financiering

-14.748

-31.489

0

14.529

0

2.212

Lening- en garantieverstrekking

9.738

9.738

0

0

0

0

Van Werk naar Werk

322

10.492

9.123

3.000

0

-4.047

Overhead

12.112

433.606

5.008

1.000

0

-417.487

Verzekeringen

3.762

5.771

0

0

0

-2.010

Concernondersteuning

5.402

232.185

4.644

1.000

0

-223.140

Concernhuisvesting

2.510

76.799

269

0

0

-74.019

Audits & Control

0

16.213

95

0

0

-16.118

Clusterondersteuning

438

102.638

0

0

0

-102.200

Totaal

3.224.841

3.400.624

173.114

86.370

89.039

0