Weerstandsratio

De weerstandsratio drukt de verhouding uit tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit. Het beleid is erop gericht om de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (i.c. de weerstandsratio) ten minste 1,4 te laten zijn. Met de voorliggende begroting wordt aan deze norm voldaan.

Weerstandsratio (bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Beschikbare weerstandscapaciteit

790

865

771

644

585

552

542

Benodigde weerstandscapaciteit

255

277

305

305

305

305

305

Weerstandsratio

3,1

3,1

2,5

2,1

1,9

1,8

1,8