Ontwikkelingen woningbouw en werklocaties

Woningbouw

Het herstel op de woningmarkt zet onverminderd door; het aantal transacties in de bestaande voorraad is weer op pre-crisis niveau. Ook in de nieuwbouw zien we een stijging van de verkopen, maar door het beperkte aanbod is deze stijging in aantal transacties minder hoog. De daardoor toenemende krapte op de woningmarkt leidt weer tot een sterke stijging van de verkoopprijzen. In Rotterdam ligt de verkoopprijs al weer boven het niveau van 2008.
De voornaamste stimulans voor dit herstel ligt bij de lage rente, de stijgende koopbereidheid en een aanhoudende ‘inhaalslag’ van de tot voor kort uitgestelde vraag van consumenten.

De ramingen voor de effectieve vraag zijn de komende jaren verhoogd naar circa 3.000 a 4.000 woningen per jaar voor de korte termijn en voor de lange termijn een bandbreedte van 1.600 a 3.200 woningen per jaar. De meest reële marktvraag is structureel verhoogd naar circa 2300 woningen per jaar.

Het optimisme op de woningmarkt houdt aan. Deze optimistische signalen leiden tot een positiever beeld van de marktvraag naar nieuwbouwwoningen in Rotterdam. Het aanbod is momenteel te klein om de uitgestelde vraag (inhaalslag) van de consument te bedienen. Een verdere druk op de woningmarkt zal dus ook in 2018 en 2019 zichtbaar blijven.

De gemeente speelt in op de kansen die zich voordoen op de woningmarkt. Om aan te sluiten op de effectieve marktvraag en de groei van de stad ligt de focus de komende periode op:

  • Versnelling van lopende woningbouwprojecten in een aantal gebieden in de stad (we nemen maatregelen waarmee de realisatiegraad van de plannen wordt verhoogd);
  • Zoektocht naar nieuwe woningbouwmogelijkheden voor de lange termijn (na 2020-2025).
Werklocaties

De gemeente richt zich op gebiedsgerichte aanpak van winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Met stakeholders werkt de gemeente aan versterking van toekomstbestendige gebieden en van transformatie van winkelgebieden zonder toekomstbestendig perspectief, dit is in de in juni 2017 door de Gemeenteraad vastgestelde detailhandelsnota vastgelegd. Binnen de winkelaanpak wordt de intensieve inzet op de vitaliteit van de Boulevard Zuid, Noorderboulevard, Plein 1953 en West-Kruiskade voortgezet. De ontwikkeling van andere winkelgebieden met toekomstperspectief wordt eveneens gestimuleerd door plannen van ondernemers(verenigingen) te faciliteren. Bij winkelgebieden zonder toekomstperspectief wordt de ontwikkeling van extra m2 winkels tegen gegaan en transformatie van winkelpanden actief gefaciliteerd.

Conform het Convenant Aanpak Kantoren 2016 – 2020 is de inzet om 350.000 m2 te onttrekken aan de kantorenmarkt. Voor kantoren en bedrijventerreinen wordt een kwalitatieve analyse gemaakt van zowel het aanbod, als de vraag naar kantoren en bedrijfsruimten om op deze manier de (mis) match in beeld te brengen en een adequate aanpak te kunnen formuleren. Deze zal net als bij detailhandel op het versterken van kansrijke, toekomstbestendige gebieden en locaties en het transformeren van niet-kansrijke plekken voor deze functies. In het Collegeprogramma 2014-2018 is één van de targets om voor november 2017 120.000 m2 kantooroppervlak te transformeren. Deze target is reeds gerealiseerd.