Personeel

De paragraaf Personeel geeft informatie omtrent de algehele ontwikkelingen, arbeidskosten, de formatie & bezetting, de gesprekscyclus, het verzuim en kengetallen (waaronder BBV).