Risico's

Kwantificeerbare risico's
Niet kwantificeerbare risico's

Risico achtervangposities WSW en WEW
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) biedt via de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan de geldgevers zekerheid voor het geval de hypotheekgever niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet. Indien het fondsvermogen van het WEW ontoereikend is, wordt aanspraak gemaakt op de achtervang van Rijk en gemeenten.
De Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft als doel om de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemende woningcorporaties te bevorderen. Het WSW biedt zekerheid aan geldgevers voor het geval die woningcorporaties niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. Als het fondsvermogen van het WSW ontoereikend is, worden Rijk en gemeenten aangesproken op hun achtervang van Rijk en gemeenten.