Risico's

Kwantificeerbare risico's
Niet kwantificeerbare risico's
Eneco Groep N.V. - Aandeelhouderschap

Het college wil het aandelenbezit in Eneco afbouwen. Een risico voor de gemeente is wanneer een dergelijke afbouw van de aandelen geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld omdat er geen (ruime) aandeelhoudersmeerderheid is voor afbouwen.
Het risicoprofiel van Eneco (Eneco Holding N.V.) was voor de splitsing relatief laag in vergelijking met het huidige risicoprofiel van Eneco. Dit komt door de combinatie met netbeheerder Stedin. Beiden maakten onderdeel uit van dezelfde holding. Stedin kent een relatief laag risicoprofiel vanwege haar gereguleerde activiteiten. Gereguleerde activiteiten realiseren in het algemeen relatief stabiele inkomsten. Volledig passend bij een onderneming die opereert in een commerciële markt kent Eneco een hoger risicoprofiel omdat haar activiteiten, gericht op de productie en levering, onderhevig zijn aan (internationale) concurrentie en externe factoren. Daardoor kunnen de inkomsten van Eneco schommelen en is het aandeelhouderschap in Eneco relatief risicovoller dan het aandeelhouderschap in de voormalige Eneco Holding N.V.
Als er geen afbouw van de aandelen plaatsvindt, blijft de gemeente aandeelhouder van Eneco. De gemeente kan dan te maken krijgen met schommelende dividendinkomsten, die hoger maar ook lager kunnen uitpakken dan geraamd. Een lager dividend kan voor de gemeente een knelpunt opleveren.