Risico's

Kwantificeerbare risico's
Boompjeskade

Voor de (juridische) kosten in verband met het afwikkelen van de personele trajecten en het terugvorderen van de kosten op de aannemer en de huurder wordt voor 2017 ca. € 300 kosten verwacht. Deze kosten komen ten laste van het resultaat Vastgoed. Verwacht wordt dat deze overschrijding gedekt kan worden uit de extra verkoop-opbrengsten in 2017.

Niet kwantificeerbare risico's

N.v.t.