Risico's

Kwantificeerbare risico's
Risico claim taxi Bakker

Deze claim van € 1 mln inzake overeenkomst 2013 is (nog) niet verwerkt. Voor deze zaak is in het verleden een externe jurist ingeschakeld die de inschatting heeft gemaakt dat de claim ongegrond is. Volgens de concernregels moet er een nieuwe interne jurist worden ingeschakeld. De risico-inschatting (of het risico groter is dan 50%) is door deze partij nog niet gemaakt. Derhalve is nog geen voorziening getroffen, maar wordt meegenomen als risico.

Niet kwantificeerbare risico's
Risico ICT

Voor de uitvoering van de processen van werk en inkomen wordt ICT steeds belangrijker. Het lopende innovatieprogramma PPI (Professional Portal Innovatie) speelt in op deze ontwikkeling. Zodra dit programma is afgerond, dient de doorontwikkeling van Edison en Socrates (medio 2019) door te gaan en dient Socrates opgebouwd te worden met moderne technologie. Dit zal substantiële investeringen vragen, waarvan de financiële consequenties voor de gemeente Rotterdam nog niet bekend zijn. Vanuit het Programmaboard PPI en het bestuur van Wigo4it wordt strak gestuurd om binnen het financiële kader te blijven.