Lopende investeringen

In deze sub-paragraaf worden de lopende investeringskredieten behandeld.
Voor een algemene toelichting omtrent dit onderdeel wordt verwezen naar Investeringen.