Ontwikkeling financieringstekort

Financieringstekort (standen ultimo jaar)

2017

2018

2019

2020

2021

Investeringen

3.432.705

3.450.081

3.564.070

3.616.949

3.596.221

Financieringsmiddelen

-2.894.588

-2.352.600

-2.030.831

-1.768.534

-1.541.183

Financieringstekort

538.117

1.097.481

1.533.239

1.848.415

2.055.038

Het financieringstekort is het verschil tussen het bedrag van de verwachte boekwaarde van de investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen. De beschikbare financieringsmiddelen nemen sterker af dan de investeringen. Dit leidt tot een oplopend financieringstekort. Het financieringstekort geeft het bedrag weer van de nieuwe lange leningen die worden aangetrokken.