Ontwikkeling leningenpositie

Ontwikkeling leningenpositie (standen ultimo jaar)

2017

2018

2019

2020

2021

Netto korte leningen en banksaldi

275.000

275.000

275.000

275.000

275.000

Opgenomen lange leningen

1.449.907

1.087.300

834.543

610.310

404.543

Financieringstekort

538.117

1.097.481

1.533.239

1.848.415

2.055.038

Lange leningen

1.988.024

2.184.781

2.367.782

2.458.725

2.459.581

Totaal korte en lange leningen

2.263.024

2.459.781

2.642.782

2.733.725

2.734.581

Hierboven wordt ontwikkeling van de leningenpositie getoond. De leningenpositie neemt in de jaren 2018 tot en met 2020 toe. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de investeringen, een afname van de reserves en aflossingen op de bestaande leningen. In 2021 blijft de leningenpositie ongeveer gelijk. In dat jaar houden de toename van het financieringstekort en de aflossingen op de bestaande leningen elkaar in evenwicht.