Rente korte en lange leningen

Berekening gemiddelde rente

2018

2019

2020

2021

Rentelasten korte leningen

1.375

2.750

4.125

5.500

Rentelasten lange leningen

51.372

58.057

60.060

66.086

Totaal rentelasten korte en lange leningen

52.747

60.807

64.185

71.586

Volume korte leningen primo jaar

275.000

275.000

275.000

275.000

Volume lange leningen primo jaar*

1.844.614

2.184.781

2.367.782

2.458.725

Volume leningen

2.119.614

2.459.781

2.642.782

2.733.725

Gemiddelde rente

2,5%

2,5%

2,4%

2,6%

* Cijfers primo 2018 zijn gecorrigeerd voor de leningen (€ 143.410) die per die datum worden overgedragen aan MRDH.

Het gemiddeld rentepercentage dat wordt berekend over de netto korte schuld is afgeleid van het meerjarig streefpercentage van de ECB voor de inflatie binnen de Eurozone. Daarbij wordt gerekend dat de korte rente gedurende de periode van 2018 tot en met 2021 geleidelijk oploopt tot 2%. Voor het financieringstekort wordt gerekend met een lange rente die gedurende diezelfde periode oploopt tot 3%. Dit percentage is afgeleid van de gemiddelde lange rente over de afgelopen 10 jaar. In 2018 komt op grond van deze uitgangspunten gemiddelde rente over de korte en lange leningen uit op 2,5%. Dit percentage is volgens de richtlijnen van de BBV het uitgangspunt voor de berekening van de bespaarde rente, die daarom ook gelijk wordt gesteld aan 2,5%.