Bespaarde rente

Inzet bespaarde rente

2018

2019

2020

2021

Bespaarde rente reserves:

Dekking kapitaallasten

12.157

11.457

10.485

9.896

Toevoeging IFR

13.279

9.584

8.897

8.601

Totaal inzet bespaarde rente reserves

25.435

21.041

19.381

18.497

Bespaarde rente voorzieningen:

Toevoeging pensioenvoorzieningen

431

428

424

420

Toevoeging IFR

1.902

1.889

1.902

1.915

Totaal inzet bespaarde rente voorzieningen

2.333

2.317

2.326

2.335

Totaal inzet bespaarde rente

27.769

23.358

21.708

20.832

De bespaarde rente over het Investeringsfonds Rotterdam (IFR) zet de gemeente jaarlijks in voor de dekking van de daarvoor aangewezen kapitaallasten van het investeringsprogramma. Uitgangspunt is dat de overige bespaarde rente wordt toegevoegd aan het IFR.

Op grond van het BBV mag aan voorzieningen geen rente worden toegevoegd. Uitzondering vormen de voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Dit zijn de pensioenvoorzieningen bestuurders en gebieden. Aan deze voorzieningen moet jaarlijks een toevoeging plaatsvinden voor het percentage waartegen de voorziening contant is gemaakt. Conform voorschriften van het Rijk wordt de disconteringsvoet voor pensioenvoorzieningen gesteld op 0,864%. De overige bespaarde rente over voorzieningen wordt toegevoegd aan het IFR.