Financieringsreserve

Bij behandeling van Voorjaarsnota 2017 is besloten om met ingang van 2018 de Financieringsreserve op te heffen en de vrijval van € 82 mln aan de Algemene reserve toe te voegen.