Garanties voor particulieren

Garanties t.b.v. volkshuisvesting particulieren (standen ultimo jaar)

2017

2018

2019

2020

2021

Hypotheekgaranties

38.732

34.432

30.132

25.832

21.532

Garantie NRF-leningen

8.500

7.900

7.300

6.700

6.100

Totaal garanties t.b.v. volkshuisvesting particulieren

47.232

42.332

37.432

32.532

27.632

De garanties in de volkshuisvesting aan particulieren hebben voornamelijk betrekking op een regeling die gold tot 1995. Volgens deze regeling verstrekte de gemeente garantie hypothecaire geldleningen aan particulieren. Bij verliezen op grond van deze regeling neemt het Rijk 50% voor zijn rekening. Met de komst van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) in 1995 is deze regeling gestopt. Daarnaast heeft de gemeente zich garant gesteld voor door het Nationaal Restauratiefonds (NRF) verstrekte leningen.