Ontwikkelingen

De organisatie legt de nadruk op optimale inzet van kwaliteiten, permanente ontwikkeling en flexibiliteit van medewerkers. We werken aan een flexibelere organisatie met een eigentijds personeelsbeleid en medewerkers die in staat zijn mee te bewegen met ontwikkelingen in de stad en op rijksniveau. Om inzicht te geven in deze ontwikkelingen treft u cijfers aan over arbeidskosten van de organisatie, de bezetting, de gesprekscyclus en het verzuim. De cijfers betreffen de realisatie tot en met 31 augustus 2017, de 8-maands begrotingsbijstellingen en de begroting 2018 en verder. Onder de subparagraaf Kengetallen is het tijdens de behandeling van de jaarrekening gevraagde overzicht (17bb5996) opgenomen waarin wordt ingegaan op het verloop van de arbeidskosten in de loop van het jaar.