Kengetallen BBV

BBV-indicatoren

Indicator

Beschrijving indicator

0-meting

Realisatie 2015

Realisatie 2016

8M 2017

Begroting 2018

Naam monitor

BBV

Formatie

Mijlpaal

n.v.t.

17,9

17,7

17,6

17,4

n.v.t.

Fte per 1.000 inwoners*

Realisatie

n.v.t.

17,9

17,1

17,8

PM

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

31-8-2017

31-8-2017

BBV

Bezetting

Mijlpaal

n.v.t.

17,9

17,3

17,8

17,4

n.v.t.

Fte per 1.000 inwoners*

Realisatie

n.v.t.

17,5

17,2

17,4

PM

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

31-8-2017

31-8-2017

BBV

Apparaatskosten

Mijlpaal

n.v.t.

€ 1.389

€ 1.404

€ 1.437

€ 1.396

n.v.t.

Kosten per inwoner*

Realisatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

31-8-2017

31-8-2017

BBV

Externe inhuur

Mijlpaal

n.v.t.

15%

15%

15%

15%

n.v.t.

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Realisatie

n.v.t.

9%

10%

10%

6%

(incl. peildatum)

31-12-2015

31-12-2016

31-8-2017

31-8-2017

BBV

Overhead

Mijlpaal

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

12,3

12,4

n.v.t.

% van totale lasten

Realisatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

(incl. peildatum)

31-12-2016

31-8-2017

31-8-2017