Benchmark

In 2017 is geen benchmark uitgevoerd in G4-verband. Momenteel wordt bekeken of komend jaar aan een andere benchmark kan worden deelgenomen en zo ja, in welke vorm.