Bestedingsanalyse

Besparingsmonitor; besparing op inkoop

De targets van 2016, 2017 en 2018 en verder van resp. € 10 mln, € 10 mln en € 1 mln zijn structurele besparingen en tellen op tot totaal € 21 mln vanaf 2018.

Voor 2016 was de target om € 10 mln op inkoop te besparen. Daarvan is uiteindelijk € 13 mln gerealiseerd. Voor 2017 staat de teller van het gerealiseerde inkoopvoordeel na acht maanden op € 22 mln. Deze toename is gerealiseerd door de verdere uitnutting van raamcontracten en het in kaart brengen van het structurele voordeel van de aanbestedingsresultaten van 2016 uit diverse projecten. Daarmee is de target van € 21 mln gerealiseerd inkoopvoordeel gerealiseerd.

In de motie 'sociaal en duurzaam inkopen' is afgesproken hierover in de besparingsmonitor in de begrotingsproducten te rapporteren. Er zijn in de afgelopen maanden ten opzichte van de laatste rapportage geen nieuwe inkopen gedaan met gevolgen voor deze twee onderwerpen