Pernis

Pernis telt 4.790 inwoners en heeft een oppervlakte van 1,6 km². Pernis en ligt op het eiland IJsselmonde. Vanaf de jaren dertig van de 20e eeuw werden rond het dorp havens aangelegd, eerst de Eerste en Tweede Petroleumhavens aan de westkant, later de Eemhaven aan de oostkant. Pernis ontstond waarschijnlijk in de dertiende eeuw en werd pas in 1934 geannexeerd door de gemeente Rotterdam. Het was van oudsher een boeren- en vissersdorp.