Wijken

Wijken Hillergersberg-Schiebroek

Hillegersberg-Noord

Hillegersberg-Noord is een water- en lommerrijke wijk met onder meer de beeldbepalende Bergse Voor- en Achterplas. Aan de oostelijke kant vormt de rivier de Rotte een natuurlijke grens.

Hillegersberg-Zuid

Hillegersberg-Zuid ligt ten noorden van de rijksweg A20 en grenst aan een water- en lommerrijk gebied. Het Kleiwegkwartier, het westelijk deel van Hillegersberg-Zuid, heeft over het algemeen een stedelijk karakter met enkele grote verbindingswegen, overwegend gesloten bouwblokken en kleine plekken openbaar groen.

Molenlaankwartier

Het Molenlaankwartier ligt in de Boterdorpse polder, tussen Oud-Hillegersberg, de Grindweg en de Rotte. De wijk is ruim opgezet en te typeren als tuinstad. De bebouwing bestaat voornamelijk uit naoorlogse eengezinswoningen.

Schiebroek

Schiebroek is gelegen bij de Bergse Plassen en andere groengebieden en bezit veel potentie als aantrekkelijk woongebied. De groene binnengebieden versterken het groene karakter van Schiebroek. Schiebroek is omringd door groen- en recreatiegebieden zoals het Schiebroekse Park, Melanchtonpark, Wilgenplaspark, park Plaswijck, de kinderboerderij De Wilgenhof en de Bergse Achterplas.

Terbregge

De wijk heeft een typisch Hollands landschap met molens, water en fietsroutes die door het Lage Bergse Bos en de Rottemeren voeren. Aan weerszijde van de Rotte ligt de oude kern van de wijk Terbregge.