Wijken

Wijken IJsselmonde

Beverwaard

Beverwaard ligt oostelijk van de A16. De wijk is ruim van opzet, met veel groen, waterpartijen en speelvoorzieningen. Beverwaard heeft een zogenaamde ‘bloemkoolstructuur’: de hoofdstronk bestaat uit grote straten en een trambaan die dwars door de wijk loopt, de buurten daaromheen vormen de zijtakken.

Groot IJsselmonde-Noord

Groot IJsselmonde is de grootste wijk van IJsselmonde. De wijk is groen, waterrijk en ruim van opzet. Groot IJsselmonde wordt begrensd door de A16, de A15/Zevenbergsedijkje, de spoorlijn Rotterdam – Dordrecht en de Nieuwe Maas. Voor het wijkprofiel is Groot IJsselmonde gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel. De grens wordt gevormd door de Olympiaweg en de Groeninx van Zoelenlaan.
In Groot IJsselmonde-Noord liggen de buurten Groenenhagen-Tuinenhoven, Zomerland en Sportdorp.

Groot IJsselmonde-Zuid

De naam zegt het eigenlijk al: Groot IJsselmonde is de grootste wijk van IJsselmonde. De wijk is groen, waterrijk en ruim van opzet.Groot IJsselmonde wordt begrensd door de A16, de A15/Zevenbergsedijkje, de spoorlijn Rotterdam – Dordrecht en de Nieuwe Maas. Voor het wijkprofiel is Groot IJsselmonde gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel. De grens wordt gevormd door de Olympiaweg en de Groeninx van Zoelenlaan. In Groot IJsselmonde-Zuid liggen de buurten Kreekhuizen, Hordijkerveld en Reyeroord.

Lombardijen

De wijk Lombardijen is één van de zuidelijke tuinsteden van Rotterdam. Centraal tussen de verschillende buurten ligt het Spinozapark. Lombardijen ligt ten westen van de spoorlijn Rotterdam – Dordrecht, binnen een straal van ruim een kilometer rondom station Rotterdam Lombardijen. Na een grootschalige herstructurering is het aantal huurwoningen afgenomen en het aantal koopwoningen toegenomen.

Oud IJsselmonde

In de wijk Oud IJsselmonde herinneren authentieke gebouwen en karakteristieke straten aan het oorspronkelijke dijkdorp IJsselmonde. De historische dorpskern vormt het hart van de huidige wijk. Oud IJsselmonde is een rustige plek met een groen karakter. De wijk wordt begrensd door de Nieuwe Maas in het noorden, de autosnelweg A16 in het zuidwesten en de wijk Beverwaard in het oosten.