Clusterondersteuning

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Door de vernieuwde BBVregels presenteert de gemeente de kosten niet meer als programma- / productkosten, maar onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van deze kosten voor het gehele concern. De sturing vindt wel plaats vanuit de programma’s en producten.

2,7 %