Afgeronde en lopende investeringen

Programma

Balanswaarde per 1 januari 2017

2017

2018

2019

2020

2021

1 Bestuur en dienstverlening

1.733

706

671

105

224

200

2 Openbare orde en veiligheid

2.114

559

509

427

399

293

3 Verkeer en Vervoer

90.717

14.138

13.743

13.348

10.037

9.169

4 Economische Zaken

0

0

0

0

0

0

5 Onderwijs

221

116

112

0

0

0

6 Cultuur, sport en recreatie

15.922

1.595

1.421

1.300

1.099

1.014

7 Volksgezondheid en zorg

2.917

889

1.774

2.130

1.780

1.354

8 Werk en inkomen

311

856

2.238

3.317

3.229

3.153

9 Maatschappelijke Ondersteuning

0

0

0

0

0

0

10 Beheer van de stad

310.763

53.136

54.911

54.992

55.174

65.471

11 Stedelijke inrichting

10.301

891

869

954

1.150

864

12 Ruimtelijke ontwikkeling

1.348.564

92.366

80.609

79.840

85.986

88.661

13 Algemene middelen

6.320

2.106

2.409

2.245

1.215

736

14 Overhead

336.811

34.945

31.290

30.221

27.544

23.174

Eindtotaal

2.126.694

202.303

190.556

188.879

187.837

194.089