Meerjarige Verloopstaat

Naam Reserve

Specifi-catiecode

31-12-2016

Resultaat-bestemming

1-1-2017

2017

2018

2019

2020

2021

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2017

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2018

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2019

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2020

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2021

Bestemmingsreserve Infrastructuur

VB0002

9.209

0

9.209

0

3.517

1.500

4.192

0

930

0

3.262

0

949

0

2.313

0

627

0

1.686

0

0

0

1.686

Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit

VB0005

154

0

154

0

0

0

154

0

154

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve RECP

VB0007

3.043

0

3.043

0

1.141

380

1.522

0

1.141

380

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Financieringsreserve

VB0009

78.957

491

79.448

6.624

0

3.986

82.086

0

0

82.086

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

VB0011

1.883

0

1.883

0

1.171

439

273

0

0

0

273

0

0

0

273

0

0

0

273

0

0

0

273

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

VB0013

532.096

0

532.096

52.325

59.797

38.348

486.276

21.450

49.452

0

458.274

11.630

50.512

0

419.392

28.842

52.409

0

395.825

31.847

37.777

0

389.895

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

VB0014

534

0

534

0

100

220

214

0

214

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

VB0015

22.660

6.176

28.836

9.664

7.351

0

31.149

9.265

20.026

0

20.388

9.026

18.689

0

10.725

8.986

17.133

0

2.578

0

220

0

2.358

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

VB0016

164

0

164

0

0

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Impuls WWI

VB0017

503

0

503

0

0

503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve ISV-3

VB0018

77.773

0

77.773

0

9.667

20.710

47.396

0

6.487

0

40.909

0

5.940

0

34.969

0

2.406

0

32.563

0

8.102

0

24.461

Bestemmingsreserve Duurzaam

VB0019

2.363

0

2.363

0

1.450

0

913

0

310

0

603

0

310

0

293

0

30

0

263

0

30

0

233

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

VB0020

1.008

0

1.008

0

125

0

883

0

125

0

758

0

125

0

633

0

125

0

508

0

125

0

383

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

VB0022

1.579

0

1.579

0

0

1.579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

VB0024

2.688

1.514

4.202

0

1.300

0

2.902

0

0

0

2.902

0

0

0

2.902

0

0

0

2.902

0

0

0

2.902

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

VB0027

276

0

276

0

137

0

139

0

80

0

59

0

0

0

59

0

0

0

59

0

0

0

59

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

VB0037

562

0

562

0

505

0

57

0

0

0

57

0

0

0

57

0

0

0

57

0

0

0

57

Bestemmingsreserve Verkiezingen

VB0038

2.768

0

2.768

1.829

2.200

471

1.926

1.329

2.000

0

1.255

1.329

2.200

0

384

1.329

0

0

1.713

1.329

0

0

3.042

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

VB0039

361

0

361

0

0

0

361

0

0

0

361

0

0

0

361

0

0

0

361

0

0

0

361

Kredietrisicoreserve

VB0040

63.503

259

63.762

3.954

0

0

67.716

1.188

0

0

68.904

462

0

0

69.366

0

0

0

69.366

0

0

0

69.366

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

VB0041

6.835

0

6.835

11.874

8.909

486

9.314

3.000

4.717

6.573

1.024

0

0

0

1.024

0

0

0

1.024

0

0

0

1.024

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

VB0044

627

0

627

0

160

25

442

0

145

0

297

0

149

0

148

0

148

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

VB0045

824

0

824

0

215

19

590

0

193

0

397

0

198

0

199

0

199

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

VB0047

2.100

0

2.100

0

0

2.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

VB0050

22.753

0

22.753

58.412

20.957

0

60.208

0

15.058

0

45.150

0

7.704

0

37.446

0

2.870

0

34.576

0

2.128

0

32.448

Bestemmingsreserve Decentralisatie AWBZ

VB0053

27.798

0

27.798

0

22.435

0

5.363

0

0

0

5.363

0

0

0

5.363

0

0

0

5.363

0

0

0

5.363

Egalisatiereserve Rekenkamer

VB0056

250

0

250

0

50

0

200

0

0

0

200

0

0

0

200

0

0

0

200

0

0

0

200

Egalisatiereserve Ombudsman

VB0057

133

0

133

0

100

0

33

0

0

0

33

0

0

0

33

0

0

0

33

0

0

0

33

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

VB0058

20

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

0

0

20

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

VB0059

50

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

0

0

0

50

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

VB0060

91

0

91

0

0

0

91

0

0

0

91

0

0

0

91

0

0

0

91

0

0

0

91

Bestemmingsreserve WerkLocaties

VB0064

1.032

0

1.032

0

362

0

670

0

342

0

328

0

0

0

328

0

0

0

328

0

0

0

328

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

VB0068

2.866

0

2.866

0

1.435

0

1.431

0

100

0

1.331

0

0

0

1.331

0

0

0

1.331

0

0

0

1.331

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

VB0069

69

0

69

0

51

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Sport gebieden

VB0070

2.928

0

2.928

70

1.024

217

1.757

0

500

0

1.257

0

0

0

1.257

0

0

0

1.257

0

0

0

1.257

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

VB0072

539

0

539

239

778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

VB0074

90

0

90

0

30

0

60

0

30

0

30

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

VB0075

83

0

83

0

83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Economie gebieden

VB0076

591

0

591

0

230

0

361

0

212

0

149

0

0

0

149

0

0

0

149

0

0

0

149

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

VB0077

2.090

0

2.090

0

160

0

1.930

0

234

0

1.696

0

283

0

1.413

0

0

0

1.413

0

0

0

1.413

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

VB0078

4.365

0

4.365

0

3.500

0

865

0

269

0

596

0

269

0

327

0

269

0

58

0

0

0

58

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

VB0080

236

0

236

0

194

0

42

0

21

0

21

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

VB0081

673

0

673

0

0

0

673

0

673

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve WWB meerjarig

VB0090

35.007

0

35.007

64.925

40.362

0

59.570

0

57.241

0

2.329

0

0

0

2.329

0

0

0

2.329

0

0

0

2.329

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

VB0095

12.750

0

12.750

6.750

4.748

3.249

11.503

6.750

6.102

0

12.151

0

4.492

0

7.659

0

4.026

0

3.633

0

0

0

3.633

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

VB0096

962

0

962

0

0

0

962

0

0

0

962

0

0

0

962

0

0

0

962

0

0

0

962

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

VB0097

2.253

0

2.253

0

2.253

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

VB0103

607

0

607

2.000

1.966

0

641

1.000

1.641

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

VB0104

1.510

986

2.496

900

0

0

3.396

0

0

0

3.396

0

0

0

3.396

0

0

0

3.396

0

0

0

3.396

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

VB0107

25.426

0

25.426

0

4.006

1.000

20.420

0

0

0

20.420

0

0

0

20.420

0

0

0

20.420

0

0

0

20.420

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

VB0108

1.700

0

1.700

1.040

340

0

2.400

0

340

0

2.060

0

340

0

1.720

0

340

0

1.380

0

340

0

1.040

Bestemmingsreserve Citylab 010

VB0109

815

707

1.522

0

394

0

1.128

0

9

0

1.119

0

8

0

1.111

0

0

0

1.111

0

48

0

1.063

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

VB0110

1.500

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

VB0111

4.695

0

4.695

0

2.778

0

1.917

0

200

0

1.717

0

0

0

1.717

0

0

0

1.717

0

0

0

1.717

Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage

VB0112

3.400

0

3.400

0

2.600

0

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

VB0117

999

0

999

540

0

0

1.539

0

205

0

1.334

0

195

0

1.139

0

0

0

1.139

0

0

0

1.139

Bestemmingsreserve Taaleis

VB0119

0

2.000

2.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve groot onderhoud MBVB

VB0120

0

2.000

2.000

1.000

1.500

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

0

0

1.500

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging

VB0121

0

2.910

2.910

0

1.910

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Financiële processen

VB0122

0

2.000

2.000

0

1.752

0

248

0

248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Openbare verlichting

VB0123

0

208

208

0

208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Maastunnel

VB0124

0

5.763

5.763

8.000

11.700

0

2.063

8.000

0

0

10.063

8.000

0

0

18.063

8.000

0

0

26.063

0

0

0

26.063

Bestemmingsreserve Luchtsingel

VB0125

0

670

670

0

45

0

625

0

45

0

580

0

45

0

535

0

45

0

490

0

45

0

445

Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder

VB0126

0

404

404

0

101

0

303

0

101

0

202

0

101

0

101

0

101

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp

VB0127

0

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

Bestemmingsreserve Centrum Seksueel Geweld

VB0128

0

42

42

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Vervoer over Water

VB0129

0

125

125

223

0

0

348

0

118

0

230

0

194

0

36

7

0

0

43

0

35

0

8

Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie

VB0130

0

500

500

0

0

0

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve jaaroverschrijdende Cultuursubsidies

VB0131

0

292

292

0

282

0

10

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

10

0

0

0

10

Bestemmingsreserve frictiekosten Cultuurplan 2017 - 2020

VB0132

0

800

800

0

703

0

97

0

0

0

97

0

0

0

97

0

0

0

97

0

0

0

97

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds

VB0133

0

5.606

5.606

4.400

0

0

10.006

0

0

0

10.006

0

0

0

10.006

0

0

0

10.006

0

0

0

10.006

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken

VB0134

0

588

588

150

0

0

738

0

150

0

588

0

0

0

588

0

0

0

588

0

0

0

588

Bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP)

VB0135

0

3.666

3.666

0

0

0

3.666

0

0

0

3.666

0

0

0

3.666

0

0

0

3.666

0

0

0

3.666

Bestemmingsreserve Onderhoud Sport

VB0136

0

1.700

1.700

0

1.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

VB0137

0

0

0

1.700

0

0

1.700

0

0

0

1.700

0

0

0

1.700

0

0

0

1.700

0

0

0

1.700

Algemene Reserve

VB1000

147.650

49.807

197.457

0

121.880

0

75.577

24.388

0

0

99.965

0

4.068

0

95.897

0

1.813

0

94.084

0

3.015

0

91.069

Totaal

1.118.401

89.214

1.207.615

236.619

351.404

75.414

1.017.416

86.370

173.113

89.039

841.634

30.447

96.822

0

775.259

47.164

82.541

0

739.882

33.176

51.865

0

721.193