Kapitaalgoederen

Vervanging kapitaalgoederen

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Rioleringen

41.142

48.559

51.128

- waarvan ten laste van voorziening vervangingsinvesteringen

39.811

39.340

39.792

- waarvan ten laste van investeringskrediet 2016-2020

8.472

9.219

11.336

- waarvan ten laste van investeringskrediet 2011-2015

-7.141

0

0

Openbare verlichting

1.678

1.832

1.827

Bruggen, tunnels en viaducten

8.625

2.980

0

Kademuren en glooiingen

105

900

0

Maastunnelcomplex

1.089

1.751

735

Maastunnel renovatie

19.481

57.902

57.730

Beeldende kunst en gebouwen

0

0

0

Water

350

0

1.646

Begraafplaatsen en crematorium

1

290

1.015

Totalen

72.471

114.214

114.081

Toelichting vervanging kapitaalgoederen         

Rioleringen

Dit betreft de noodzakelijke vervangingsinvesteringen van rioleringen (€ 39.792) en de investeringen voor gemalen en persleidingen (€ 11.336).

Openbare verlichting

Dit betreft de vervanging van openbare verlichting en wordt veelal uitgevoerd in combinatie met wegenbouwprojecten.

Bruggen, tunnels en viaducten

Dit betreft de investering in bruggen, tunnel en viaducten.

Kademuren en glooiingen

Dit betreft onder andere de vervanging van de kademuur aan de Nassau-kade.

Maastunnelcomplex

De investering Maastunnelcomplex betreft onder andere het vervangen van de rijks monumentale trappen.

Maastunnel renovatie

Dit betreft de investering in een grootschalige renovatie en restauratie van de Maastunnel.

Beeldende kunst en gebouwen

Met ingang van 2016 heeft de gemeente Rotterdam alleen kosten voor het beheer van standbeelden en monumenten. Voor torens en molens en vinden er geen nieuwe investeringen plaats.

Water

Dit betreft met name de aanleg van de Blauwe verbinding. De blauwe verbinding is een 13 kilometer lange recreatief bevaarbare route tussen het Zuiderpark in Rotterdam, het toekomstige landschapspark het Buijtenland van Rhoon en de Zuidpolder in Barendrecht. De blauwe verbinding zorgt voor schoon water, functioneert als een waterberging en legt een ecologische verbinding tussen de verschillende groengebieden in en rond de stad.

Begraafplaatsen en crematorium

De investering begraafplaatsen en crematorium betreft de restauratie van de aula en het grafkelderkwadrant op Crooswijk.